Our Toppers From Class X

5453

ALISHA

94.2%

5454

DIVYANSHI

92.8%

5455

MINTU

92.6%

5456

ARVIND

90.6%

5457

AYUSH

89.6%

5458

TANISHA

88.8%

5460

SANDHYA

88.4%

5461

ASHNA

88%

5462

RAVINA

88%

5463

SURENDER

87%

5464

AAKASH

86.6%

5465

AYUSH

86.2%

5468

AJAY

85.6%

5469

HARSH

85.6%

5470

VIKASH

85.4%

5471

NITESH

85.2%

5472

MUSKAN

85%

5473

ARVIND

84.8%

5478

ABHINAV

83.8%

5479

PRINKAL

83.6%

5480

NIKITA

83.4%

5481

VISHAL

83.2%

5482

LAVISH

82.6%

5483

ANIKET

82.4%

5485

MOHIT

82.4%

5486

ABHISHEK

81.4%

5487

SAGAR

81.4%

5488

MUSKAN

81.2%

5489

INDU

81%

5490

PRINCE

80.8%